Caravaggio: Offrandet av Isak (1603)

Såja, måndag igen och den här veckan blir det faktiskt ett inlägg! Hoppas att inte alla läsare har försvunnit under blogguppehållet för idag ska vi titta på Caravaggios målning Offrandet av Isak (1603), vilken skildrar ögonblicket när Abraham just ska offra sin son Isak för att Gud har bett om det. I sista sekunden sveper dock en ängel in och säger att Gud bara skojade och att Abraham kan offra en bagge istället. Hyggligt.

Caravaggio: Offrandet av Isak (1603)

Det är speciellt tre faktorer som jag tycker är intressanta med Caravaggios målning:

* Att ängeln så handgripligen tar i Abraham. Om man tittar på bebådelsescener, skildringar av Adam och Evas förvisning från paradiset eller för den delen andra avbildningar av offrandet av Isak så är ängeln där och i direktkontakt och -kommunikation med människor, men de tar sällan i dem. Och när de gör det så är det inte med samma handfasta bestämdhet som Caravaggios ängel. I regel sträcker de sig nedåt eller sveper in uppifrån hellre än kommer ner på människans marknivå. Exempel:

Målning av Tizian (1544)

.

Målning av Jacopo Ligozzi (1596)

.

Målning av Cigoli (1613)

.

Målning av Pedro Orrente (1616)

.

Ni ser, i de två tidiga exemplen stoppar ängeln svärdet och har därför bara kontakt med ett objekt, inte med Abraham själv. I de två senare lägger ängeln handen på Abrahams arm på ett mer stillsamt ”ursäkta goa farbror, kan jag hjälpa dig över gatan?”-maner. Caravaggios ängel hugger tag i Abrahams arm, han vill inte bara påkalla hans uppmärksamhet utan rent hindra honom från att röra och använda handen med kniven. Caravaggio skildrar här en bestämdhet och styrka som man saknar hos hans betydligt vekare Judith i Judith dödar Holofernes, vilken han gjorde bara några år tidigare. Med ängeln ser vi för övrigt ett exempel på en Caravaggiopekning. I Matteus kallelse (färdig 1600) har vi tre pekningar (lägg märke till att Jesus pekning är ett bildcitat, det ser precis ut som Adams finger i Michelangelos Creation of Adam (1511).

Caravaggio: Matteus kallelse (1599-1600)

Ytterligare en Caravaggiopekning ser vi i Matteus och ängeln (1602), där man kan tycka att ängelns hand ändå ekar handen på ängeln hos Abraham.

Caravaggio: Matteus och ängeln (1602)

.

Detalj (roterad).

Härmed har jag nördat ner mig nog i händer.

* Isak bryter den fjärde väggen. Då Abraham håller hans nacke i ett så stadigt grepp så ser Isak inte ängeln som kommer till hans hjälp, utan kan bara titta ut mot betraktaren och hoppas på undsättning. Hans blick bryter bildrummet och han ser oss rakt i ögonen samtidigt som han öppnar munnen för att brista ut i… gråt? Skrik? Han sätter sin tilltro till betraktaren, som att vi vore hans enda hopp. Caravaggio är inte främmande för att låta någon i bildrummet titta ut på betraktaren, se till exempel hans musikanter eller den sjuke Bacchus, men den här graden av hjärtskärande dramatik är verkligen effektfull.

* Slutligen tycker jag om ljuset i bilden. Som bildtolkare blir man till sist lite immun mot chiaroscuroeffekten eftersom man ser den så ofta, men här blir den ett direkt verktyg och inte bara en effekt. Ljuset kommer från vår vänstra sida, som att ängeln för med sig det. Skenet ligger på Abrahams ansikte, som att ängeln bokstavligt talat upplyser honom. Ljuset träffar lite av Isak också, men största delen av hans ansikte är höljd i skugga – han ser inte vad som händer och har därför inte blivit upplyst ännu.

Och med det sätter jag punkt för den här veckan. Välkommen åter.