Mary Cassatt (och lite Berthe Morisot)

Jag vet att det har varit mycket impressionism och postimpressionism på sistone men vi måste bara titta lite snabbt på Mary Cassatt (1844-1926) också!

Ni som har läst mina långa haranger om impressionisterna känner numera till deras förkärlek för sinnesuttryck. Det gjorde att man under slutet av 1800-talet tyckte att stilen passade kvinnans känsliga temperament och karaktär. Man menade att impressionismen handlade om att avbilda vad som syntes på ytan, utan någon vidare abstraktion, vilket stämde rätt bra överens med hur man såg på kvinnors uppfattningsförmåga. Mauclair, en fransk konstkritiker, baktalade impressionismen och kallade den för feminin konst. Man tillskrev den feminina karakteristika – dess beroende av känslor och ytlighet, dess godtycklighet och fysikalitet. Användandet av ljusa klara färger var något som passade den feminina ytliga elegansen. Det kvinnliga sinnet skulle inte uppehålla sig vid djupare, komplexa förhållanden utan nöja sig med att njuta av ytan.

Édouard Manet: Berthe Morisot with a Bouquet of Violets (1872)

Mauclair ansåg att Berthe Morisot (1841-1895) var den feminina stilens protagonist. Hennes bilder blev hyllade av andra för deras ”feminina charm”, och man menade att hennes penselbruk, hennes subtilitet och klarhet i färger, hennes grace och elegans i penselanvändningen visade på en behagfullt lätt beröring. Hennes bilder prisades för egenskaper som var typiskt feminina och som passade ett kvinnligt ideal; elegant och behagfullt. På samma sätt mötte hon kritik för kvinnliga brister; en del påpekade att verken inte var ordentligt slutförda och att hon gav upp för tidigt, vilket såklart bara kunde kopplas till kvinnans svaghet. Man såg hennes styrka som befäst i hennes egenskap av kvinna; förmågan att observera världen utanför genom ett intuitivt filter och utan några inlärda regelsystem. Och det är ju i och för sig en egenskap värdefull i kreativa kontexter, men jag kan ändå tycka att det låter liiiitegrann som en bakvänd komplimang, lite som när man berömmer en bohem med orden ”Jag beundrar din förmåga att bara ge dig hän och strunta i ansvar!”, men det kanske bara är jag som tänker för mycket. Jag kanske borde bli lite mer impressionistisk. Hur som helst så prisades Morisot för sin förmåga att inte överge de egenskaper som ansågs bundna till hennes kön, något som andra samtida kvinnliga konstnärer gjorde.

Berthe Morisot: Young girl with cage (1885)

Genom att vara en äkta impressionist ansågs Morisot som ärlig och trogen sin kvinnlighet, men  Mary Cassatt kritiserades för sin (enligt kritiker påstådda) tendens att försöka sig på ett maskulint synsätt, något som gjorde att hennes bilder uppfattades som konstlade och onaturliga av flera manliga kritiker. Genom att fokusera på linje och form snarare än färg såg dessa kritiker ett försök från Cassatts sida att förneka sin kvinnlighet då linje och form/teckning ansågs maskulint och färg feminint.

Mary Cassatt: Woman in Black at the Opera (1879)

(För övrigt min absoluta favoritCassatt. Notera mannen i bakgrunden som helt har övergett föreställningen och riktar all uppmärksamhet mot kvinnan.)

Men nu ska vi titta på ett annat verk av Cassatt – Woman and Child Driving (1881).

Woman and Child Driving föreställer en vuxen kvinna och en liten flicka i en droska. Bakom dem sitter en man vars ansikte vi inte kan se då han är vänd från oss. Vi ser inte vem han är och inte heller nämns han i verkets titel. Vi vet således inte mer om honom än att han har fina kläder och hör med största sannolikhet till samma höga klass som kvinnan som kör droskan. Men han är inte så viktig. Kvinnan håller i en piska och tyglarna och har blicken vänd rakt fram. Flickan sitter bredvid henne och håller ena handen på vagnen. Hon stirrar på en punkt neråt/framför sig, omedveten om vyn runtomkring henne och framför henne.

Om man gör lite research får man veta att kvinnan är konstnären Mary Cassatts syster Lydia. Här avbildas hon som den starka och bestämda moderna kvinnan, handlingskraftig och i full kontroll. Avbildningen av kvinnan skiljer sig från andra impressionistiska motiv målade av samtida konstnärer, där kvinnan framstår som mer passiv och mindre deltagande i aktiviteter av den här arten. Mary Cassatt var god vän med Degas och den lilla flickan är hans syster- eller brorsdotter. I flera beskrivningar av den här bilden kallas flickan för förväntansfull och man har poängterat att hon lutar sig framåt, ivrig inför deras destination, jag skulle nog hellre säga att hon verkar introvert, försjunken i sina egna tankar. Hon ser lite sorgsen ut och verkar inte vara så där jättepeppad på åkturen. Kanske har hon åkt så många gånger att det inte är roligt längre, eller så är de på väg till något hon inte ser fram emot. Eller så har de just kommit från någonting som var lite miserabelt.

Kvinnan och flickan ramas in av mörka färger, skogen i bakgrunden ligger som en mörkgrön fond, bildens vänstra sida domineras av droskans och hästens bruna färger och även den högra sidan är mörk av mannens svarta kläder. Således dras blicken till kvinnan och flickan, även om de inte är i den exakta mitten av bilden. Ljuset och färgerna ligger på dem, den allra ljusaste punkten ligger i flickans ansikte och hårfäste. Hela hon är klädd i ljust, och kvinnan har en hatt och klänning med nyanser i rött, lila, blått, vitt och aprikosartade färger. Tillsammans bildar kvinnan och flickan en triangulär form till vilken blicken leds genom droskans böljande linjer och piskans diagonal. De tre personerna bildar i sig en konisk form vars vertikalitet ekar i trädstammarna i bakgrunden.

Vi vet vilka som har suttit modeller, men vi vet inte vilka de ska föreställa. Vi vet inte vilken relation de har till varandra, titeln på verket förtäljer inte huruvida det är mor och dotter, och vi vet inte var de har varit eller var de är på väg. Det vi vet är att det är en avbildning av en kvinna och en flicka och en man i en droska. Mannen är som sagt inte så viktig, han får inte vara med i titeln. Hästen är avkapad och således ligger än mer fokus på kvinnan och flickan. De är det viktiga i bilden. Då vi inte vet var de kommer ifrån eller var de ska så får man förmoda att det är just det här ögonblicket som Cassatt vill visa oss, ett snapshot av en modern kvinna som bildligt så väl som bokstavligt tar över tyglarna. Var de ska eller var de har varit är inte motivet, utan var/vad/när de är.

Flickans sorgsna blick och frånvarande kroppsspråk är dock alltför tydligt för inte ha en poäng, vad tänker hon på? Kanske var det bara ett sätt att ge bilden en nivå till utöver det man kan se. Månne menar Cassatt att det är upp till var och en att bestämma.

Tack för idag!

Lichtensteins seriebilder

Ja alltså, lördagens lilla Facebooktillkännagivande var inte veckans inlägg. Nu ska det handla om Roy Lichtensteins As I Opened Fire.

 As I Opened Fire (1964)

As I Opened Fire är en triptyk vilken avbildar ett flygplan som avfyrar skott. I delen längst till vänster, den första delen om man så vill, är vi nära planet, så nära att det enda som ryms i bildrummet är nosen, propellern och en skymt av skottmynningen. Planet går i vitt, blått och rött, med kraftiga svarta konturer, bakgrunden är ljust lila och det nedre högra hörnet upptas av stora röda bokstäver som formar ordet BRAT!. Detta ska uttrycka ljudet som skapas av skottlossningen, och kraften hos denna accentueras av de vita/gula/röda fälten som skjuts ut från mynningarna. Farten hos propellern förmedlas genom ett par vita slingor som visar på att bladen rör sig så snabbt att man inte kan se dem tydligt. Överst i bilden är en gul rektangulär ruta med texten ”AS I OPENED FIRE, I KNEW WHY TEX HADN’T BUZZED ME… IF HE HAD…”

Den andra bilden tar oss ännu närmare, då ser vi inte längre propellern utan det är en del av nosen, vingen och framför allt skottmynningarna som är i fokus. Bakgrunden har blivit blå medan planet blivit grålila, svart och vitt och genom bilden skjuts fartstrålar vilka överkorsas av BRATATATA!. Rök och skotthylsor faller ut mot bildens vänstra sida. Även om det är fler tunna linjer i den här bilden jämfört med den första (fartstrålarna, lagren i eldkloten, hylsorna) så är det fortfarande en ganska enkelt återgiven bild med enfärgad bakgrund och tydliga konturer och färgfält. I en gul rektangulär överst i bilden står texten ”THE ENEMY WOULD HAVE BEEN WARNED…”

Den tredje och sista bilden är en extrem närbild av vapenmynningarna. Ur dem sprutar eldflammor i rött, vitt och gult. Bakgrunden är grå, och planet är fortfarande grålila, svart och vitt. Överst i bilden ser vi fragment av BRATATATATATA som försvinner ut ur bilden. Här blir enkelheten extra tydlig med få färger, breda linjer och enkla geometriska former, mynningarna är i stort sett två cylindrar med cirklar på. I den gula rektangeln överst i bilden står texten ”THAT MY SHIP WAS BELOW THEM…”

Att avsluta varje rad i de gula textrektanglarna med punktpunktpunkt indikerar att en fortsättning kommer, och det blir ännu tydligare hur varje bild hänger samman. Bilderna i sig är inte så detaljerade, det handlar om stora färgfält, enfärgade bakgrunder, kraftiga konturer som gör dem närmast naiva. Detaljerna läggs på de element som vi som betraktare egentligen är oförmögna att uppfatta, till exempel talar bokstävernas tjocklek och utseende talar om för oss vilken styrka det är i ljuden; de stora BRAT!-bokstäverna förmedlar en större explosion medan de tunnare BRATATATATA! får oss att förstå att det är ett mer ihärdigt smattrande ljud det gäller. De vågiga och spetsiga färgfälten indikerar explosionen; värmen, ljuset och tryckkraften som den resulterar i.

Lichtenstein mötte kritik för sina serieverk, kritikerna anklagade honom för att inte ha kommit på något eget utan bara tagit något som någon annan redan skapat och kallat det för sin egen konst. Det var dock ingenting nytt varken förr eller senare, jag har tidigare nämnt exempel som van Goghs tolkningar av Millet och Dick Bengtssons Edward Hoppers Early Sunday Morning, och vi känner ju alla till Andy Warhols soppburkar. Men om man tar någonting som existerar och förändrar det eller dess kontext så till den grad att poängen och meningen blir helt förändrad så är det väl ett nytt verk? Det är väl inte direkt något snack om den saken? Lichtenstein (med flera) tyckte i alla fall det. Andy Warhol älskade massproduktionen och använde den som motiv såväl som metod. Hans långa rader av soppburkar fick betraktaren att ifrågasätta ”[the] existential edge of our existence”. Han ville vara en maskin, en produkt, och på så sätt låta sig uppslukas av kulturen, den nya naturen. Claes Oldenburg ville också bli en del av det han såg och översatte diverse objekt till metaforer för kroppen, men arbetar också med att få föremålen, ofta banala sådana, att se ut som en del av sin omgivning och även med att visa att föremålen inte fungerar som en del av omgivningen. Kultur som en del av natur, men ändå inte, med andra ord. Motsättningar som denna och andra (~vardagsföremål som konstföremål, massproduktion som unikum, kopierade serierutor som nya konstverk et c) och folkets törst efter omedelbar tillfredsställelse utgjorde grunden för popkonst.

Claes Oldenburg: French Fries and Ketchup (1963)

Så, Lichtenstein menade att han visst förändrade bilderna, han fokuserade på formen och den visuella enheten i teckningarna medan seriernas syfte är att avbilda, att förmedla ett narrativ genom representation. Han tog således bort detaljer och bakgrunder och dylika distraherande element för att göra bilden mer enhetlig. Han tar bara en eller några rutor och skalar därmed bort den omkringliggande historien också. Hans verk blir en enhetlig kärna istället för en hel narrativ serie. Lichtenstein använder sig sålunda av ett reducerande måleri, ett förenklande måleri, som ett abstraktionsverktyg – han gör konsten abstrakt och det är så han pekar på det absurda.

Lichtenstein arbetade med två typer av seriekonst, dels verk hämtade från de romantiska serierna riktade till flickläsare och dels verk hämtade från krigsserier som var riktade till pojkar. Han använde sig av dessa två typer, romantikserier kontra krigsserier, för att polarisera kvinnligt kontra manligt. Han gjorde detta genom att, som tydligt är, ta en eller ett par serierutor, gärna hämtade från seriens klimax, och isolera dem så att just dessa rutor får representera hela förloppet. Genom att dessutom skala bort eller arbeta om (och förenkla) detaljer blir det närmast parodiska könsroller eller –stereotyper som Lichtenstein presenterar, stereotyper och absurditeter som serieläsaren förmodligen inte uppfattar när de är ”undangömda” i hela serietidningens historia. Scenerna från de romantiska serierna ska visa på den kvinnliga känslosamheten, de handlar inte sällan om en grubblande kärlekskrank tjej som ifrågasätter sin romans på ett eller annat sätt.

Lichtenstein: Drowning girl (1963)

Krigsserierna å andra sidan visar på den starka, modiga mannen som är i strid. Och det är det vi ser här i As I Opened Fire; en stridsscen. I textrutorna får vi ta del av Jag(et)s tankar och får där veta att det finns både motståndare och medstridande i närheten. Vi får till och med ett namn, naturligtvis ett manligt, starkt och rejält namn som Tex. Vidare så är det en actionsscen med höga ljud, explosioner och hög fart. Det är kontrasten mellan maskulint och feminint, i romantikserierna är det stilla och tyst, ofta tänker flickorna bara. Mannen är handling, kvinnan är känsla. Mannen agerar utåt, kvinnan inåt. Genom att dessutom platta till bildytan och förenkla detaljer poängterar han det konstlade i denna syn på mannen och kvinnan.

Som tidigare nämnt så är det en platt bild vi ser. Bakgrunden är bara en enfärgad fond, och visserligen befinner sig planet uppe i luften men vi ser ingenting som indikerar det. Vi ser inga moln, vi ser inga andra plan trots att det tydligt sägs i det gula textrutorna att fiendeplanet är precis i närheten. Trots detta får vi inte se någonting av omgivningen. Att bakgrundsfonden dessutom skiftar färg mellan rutorna är ett vidare tecken på att det som avbildas inte är någonting som vi ska ta bokstavligt. Det viktigaste i varje bild är placerat i centrum, men det kan vara avkapat, fortsätta utanför bildens ramar eller vara överlappat av något annat objekt eller en text. För varje bild zoomar Lichtenstein in objektet vilket förhöjer känslan av att någonting klimaktiskt är i antågande.

Lichtenstein väljer medvetet de starkaste ögonblicken i serierna för att tydligt polarisera den kvinnliga stereotypen mot den manliga, han ställer den gråtande kärlekskranka kvinnan (Hopeless) som ligger hemma på sin säng och grubblar över sitt kärleksliv mot den modiga mannen i ett flygplan som är i full färd med att beskjuta sina motståndare i krig (Whaam). Stora bokstäver med texten WHAAM! talar om för läsaren vilket enormt ljud den färgstarka explosionen resulterar i, medan tystnaden i den gråtande flickans rum accentueras av en tankebubbla, till och med hennes grubblande är i det tysta.

Lichtenstein: Hopeless (1963)

Den enda tänkta rörelsen i bilden är en ensam tår som trillar nedför hennes kind. Lichtenstein poängterar den kvinnliga sinnesstämningen genom att zooma in kvinnans ansiktsuttryck och förminska eller avlägsna element runtomkring (jämför med hur han zoomar in i As I Opened Fire). I det här fallet har tankebubblan förminskats och gardinen som finns i bakgrunden i förlagan har tagits bort. De kvinnliga protagonisterna avbildas passiva och känsliga, som en motpol till den handlingskraft som karakteriserar männen och det maskulina i Lichtensteins bilder. Även om kvinnorna i serieförlagorna egentligen är mer komplexa än så, Cécile Whiting exemplifierar i en artikel om Lichtenstein med en serie i tidningen Satsa på kärlek (Secret hearts) där den kvinnliga huvudpersonen hjälper en man att laga en bil och således rör sig utanför de typiskt kvinnliga sysslornas ramar. Lichtenstein begränsar som sagt medvetet sitt verk till det klimax där den stereotypa könsrollens egenskaper blir mest tydliga, detta för att förtydliga sin könspolitiska poäng; hur konstlade konventionerna och de definierade könsrollerna i serier är. Detta accentueras ytterligare genom att ta bort interiör och bakgrund så bildytan blir platt och tillgjord, och även genom att förenkla och stilisera ansikte och kläder visar han hur bild och innehåll är onaturligt. Lichtenstein använder sig av serieteknikens Ben Day-punkter, men istället för att låta dem vara små och knappt urskiljbara förstorar han dem så de blir tydligt synbara.

Lichtenstein: Whaam (1963)

Med sina verk belyser Lichtenstein alltså, med humor och naivitet, de polariserade könsstereotyperna och kommenterar med detta den könsrelationskris som rådde i USA under 1950- och 60-talet. Under efterkrigstiden kom en period där maskuliniteten krisade; Kinsey-rapporten kom ut och visade att den manliga sexualiteten toppade före, och räckte kortare än, kvinnans. Den manliga sexualiteten och viriliteten var en viktig del av den maskulina identiteten och beskedet om den sexuella otillräckligheten skakade om bilden av mannen och de sexuella konventionerna i grunden. Man behövde en symbol, en representant för maskuliniteten som kunde vända på krisen. Myten som rådde kring Pollock, underblåst av den spridda bilden av honom som en jättesexuell varelse som dominerar sitt verk och vars skapelseprocess har starka sexuella undertoner, gjorde honom till en lämplig representant för den manliga sexualiteten och en försäkran att den inte var otillräcklig. Varför inte låta institutioners väggar prydas av vad som liknar en inramad ejakulation? Avmaskulinisering no more! Men några år därpå kom Lichtenstein, som hade ett lite annorlunda förhållningssätt till sin maskulinitet. Han tog hand om sina två söner samtidigt som han arbetade som konstnär där han kunde visa prov på sin intellektuella transformation. När hans verk polariserade de två könsstereotyperna var han själv en kombination av det maskulina och det feminina i den bemärkelsen att han rörde sig i båda sfärer, och hans image försvagades inte av detta. Det är ett mycket intressant exempel på två olika reaktioner, både rent konstnärligt men också i attityd, på samma sak.

Nästa vecka blir det troligtvis ännu mer bildtolkning, jag har en hel bunt med bilder som jag skulle vilja diskutera. Välkommen åter!