En liten genomgång av kalvariegruppsframställningar

Det var ett litet tag sedan jag skrev någonting om kyrkokonst, men idag ska vi titta på kalvariegrupper. En kalvariegrupp är ett motiv där Maria och lärjungen Johannes står och sörjer vid den korsfäste Jesus. Ibland förekommer det annat folk också, typ munkar eller åskådare, men Johannes och Maria är alltid med. Dock gestaltas Maria och Johannes sinnesstämningar väldigt varierande mellan olika framställningar av motivet.

.

Kalvariegrupp (sent 1300-tal).
Notera Maria till vänster, hon har svimmat och ett par kvinnor tar emot henne. Det är inte alldeles ovanligt i den här typen av motiv. Johannes till höger tar sig för bröstet av sorg. Bakgrunden är monokrom, plats och tid är alltså inte speciellt viktigt.

.

Hieronymus Bosch (1485).

Boschs Maria och Johannes accepterar det hela med stoiskt lugn. Johannes sträcker ut händerna med en ”matter of fact”-attityd. Maria för samman händerna i en stillsam bön. I bakgrunden syns byggnader och landskap.

.

Gentile Bellini (1465-1470).

Intressant med Bellinis Maria och Johannes är att de inte är lika uppslukade av sorg och bestörtning men inte heller lika stoiska som i de två tidigare bilderna. Johannes blickar tankfullt upp mot en punkt i bildrummet som vi inte ser, men han är inte innesluten i tankar utan öppnar munnen som i färd att säga någonting. Maria konfronterar betraktaren både med blick och gest.

.


Lucas Cranach d ä (1503).

Cranachs version av motivet är intressant i två avseenden, och därför dyker det ofta upp (om än i förbifarten) på grundkursen i konstvetenskap. För det första så är det en lite speciell vinkel som vi ser scenen från, i regel skildras motivet sett rakt framifrån, jämför med alla andra bilder i det här inlägget. Men Cranach ställer oss istället lite från sidan så vi ser Jesus i nära profil. Det gör givetvis scenen mer laddad, vi ser det böljande tyget i hans höftklädnad och den vänstra sidan av bilden ramas in av en av de övriga korsfästa männen. Jesus ramas istället in av gråa, tunga moln som dominerar den delen av bildrummet. Maria ser förfärat upp mot Jesus medan Johannes riktar sin uppmärksamhet mot henne. Blodet strömmar ut från Jesus fötter med vertikala linjer som ekar i hela bilden (de övriga männen, träden, korsen, grenar samt i de raka linjerna i tygerna Johannes och Maria bär). Man kan ana en del av landskapet i den nedre högra delen av bilden, men största delen av bildrummet utgörs av den omedelbara platsen de är på, vilket understryker att det är det här direkta tillfället som är av vikt. Cranach vill inte skildra ett koncept eller en tidlös scen, utan just detta ögonblick.

.

Albrecht Altdorfer (1516).

Altdorfers kalvariegrupp skiljer sig också från de äldre. Förutom att den sedvanliga dödskallen vid korsets fot har bytts ut mot en Davidsstjärna så har han lagt till en dramatisk dos vind. Johannes och Jesus hår fladdrar i vinden, precis som Jesus höftklädnad. Det dramatiska inslaget betonas ytterligare av det faktum att vi inte ser Johannes ansikte. Han har vänt sig helt och hållet mot Jesus, och vi ser honom bara snett bakifrån. Han har stängt av kommunikationen mellan sig och betraktaren. I motsats till detta står gestaltningen av Maria, vilken vänder sig direkt till betraktaren med blicken och slår ut med sina händer. Vidare detaljer som intresserar mig i Altdorfers Korsfästelse är att dramatiken i bilden kontrasteras av den ljusblå himlen och de vita fluffiga molnen. Den dramatiska vindpiskningen hade snarare kunnat kopplas till den mörka illavarslande himmel som Cranach målade, men istället ser det ut att vara ett VG+ picknickväder. Jag fastnar också för att korset är så kort, Jesus kropp blir så tillgänglig för Johannes och Maria, någonting som inte alltid är fallet i framställningar av motivet. Vilket vi snart ska se.

.

Anthony van Dyck (1630)

Dyck har helt klart satsat på det här med kontraster, Marias, Johannes och Maria Magdalenas bjärta klädnader och Jesus bleka kropp och vita höftklädnad. Det övre bildfältets mörka, dova natthimmel mot den mer kulörta nederdelen. Johannes och Marias mer stillsamma förfäran mot Maria Magdalenas teatraliska reaktion. Och så vidare.

.

Men de framställningar av korsfästelsen eller kalvariegrupper som jag personligen är mest intresserad av är Antonello da Messinas (död 1479). Han gjorde flera stycken och vi ska titta på tre av dem.

Antonello da Messina (sent 1460-tal).

Stämningen i da Messinas första bild är tämligen lugn, men inte speciellt laddad. Maria och Maria Magdalena, som man kan skymta i bakgrunden, är lite dystra och till höger har en kvinna begravt sitt ansikte i händerna, men stämningen är inte speciellt dramatisk eller betyngd av sorg. Det livliga stadslandskapet i bakgrunden gör stämningen mindre tryckande.
.

da Messina (1475).

Kanske insåg da Messina också att en levande stadsmiljö inte är en bra bakgrund till motivet, så till den här framställningen har han tonat ned det lite, man anar ett sällskap på vägen men i övrigt är det ett ganska öde landskap. Ljusa jordfärger får förgrunden att se närmast karg ut, vilket betonas ytterligare av dödskallarna. Johannes och Maria är de enda närvarande (förutom de korsfästa), och de är inneslutna i bön och sorg. Ingen av dem verkar speciellt bestörta över att de sitter nedanför två groteskt fästa kroppar (da Messina har förvridit de två männens kroppar rätt rejält sedan förra bilden). Man får för övrigt inte se dessa två mäns ansikten, överhuvudtaget är de enda ansikten man får se Marias och Jesus. Dock möter ingen av dem betraktarens blick.

.

da Messina (1475).

.
På den tredje och sista korsfästelsebilden av da Messina har han skalat ner den ännu mer. De två övriga korsfästa männen är borta, uppenbarligen var det groteska inslaget inte optimalt. Stadslandskapet i bakgrunden är än mer stillsamt, man kan ana tre personer men de försvinner nästan bakom korset. Förgrunden har kortats av, Johannes och Maria sitter närmare betraktaren. Precis som i förra bilden är korset långt och högt och Jesus kropp är inte lika tillgänglig för Maria och Johannes. Den ljusa himlen utgör en fond för Jesus som han inte behöver dela med någon. Johannes ser upp mot Jesus och Maria tittar på en punkt framför sig, ingen av dem är speciellt förlamade av någon känsla utan verkar ha accepterat hela förloppet rätt bra. Johannes gör en liten retorisk frågande gest med ena handen, men han vänder sig till Jesus och förväntar sig därför inget svar.

Sådärja. Tänk på det nästa gång ni står framför en kalvariegrupp.

Tack för idag!

Hieronymus Bosch (och lite Brueghel d ä)

Jorå, idag blir det ännu mer bildtolkning! Jag har ju hållit mig till 1800- och 1900-talet de senaste veckorna, men den här veckan blir det 1500-tal och Hieronymus Bosch!

Bosch (född runt 1450, död 1516) målade ofta moraliska eller religiösa motiv (gärna helvetes-, synd- och domedagsscener) och på ett surrealistiskt sätt. Han är väl mest känd för sina apokalyptiska verk, och kanske allra mest för Lustarnas trädgård. (Som vanligt skriver jag det engelska namnet på verk som inte har en etablerad svensk titel.)

Bosch: Lustarnas trädgård (1510)

Detalj från Lustarnas trädgård.

Detalj från Lustarnas trädgård.

En annan Bosch:

The Hay Wagon (1516)

Och ytterligare en Bosch:

Last Judgement (sent 1400-tal)

Nu tänker ni kanske “Men vänta nu, Arge konstvetaren, visade du inte just den här bilden?” och det vore en ganska motiverad invändning, men icke! Fast man kan väl utan att överdriva säga att han hade hittat sin nisch – lätt kaotiska triptyker vars högra sida man inte gärna ska titta på direkt innan läggdags.

De flesta verk av Bosch är fulla med nästan bisarrt många detaljer. Just när du tror att du har tittat färdigt så inser du att det är ett halvdussin nivåer med tillhörande miljö, rekvisita och aktörer som du inte ens har sett ännu. Ha inte bråttom när du tittar på Bosch, speciellt inte om du har turen att se en bild på riktigt. Se hellre en av hans tavlor ordentligt än ögna igenom tio. Lite som med Brueghel d ä (sent 1520-tal -1569). Brueghel påminner mycket om Bosch, även i stil och utförande. Och motivval, för den delen – Brueghel är inte främmande för något lite religiöst eller mytologiskt motiv, se till exempel The Fall of the Rebel Angels och Babels torn (1563). Och hans Children’s games (1560) är ett av många exempel på hans detaljexplosioner. De vill båda skildra moraliserande scener, men när Bosch svänger av mot Surrealismköping med mytologiska kreatur och absurda situationer så tar Brueghel istället vägen dit via Vardagslivelund och med satir, men uppenbart är ändå att den senare har influerats av den förre, då Boschs utföranden är tacksamma även för Brueghel att använda när han ska gestalta sina motiv.

Brueghel d ä: The Fall of the Rebel Angels (1562)

Brueghel d ä: Babels torn (1563)

Brueghel d ä: Children’s games (1560)

Men åter till Bosch. Han är mer än en sån där typisk ”målar folk som krossas under två jätteöron som flankerar en kniv”-konstnär som man ser hela tiden.

Detalj från Lustarnas trädgård.

Idag ska vi titta närmare på Boschs Christ Carrying the Cross. Eller rättare sagt en av dem, han gjorde tre. En såg ut så här:

Christ Carrying the Cross (datering okänd)

Den ska vi inte titta på. En såg ut så här:

Christ Carrying the Cross (1480-tal)

Den ska vi inte heller titta på. Vi ska istället diskutera den här:

Christ Carrying the Cross (1515-16)


Somliga är visserligen inte alldeles säkra på att den faktiskt är gjord av Bosch, men min tolkning står inte och faller med attribueringen.

Christ Carrying the Cross är ett passionsmotiv – Jesus på väg till Golgata med korset på vilket han ska fästas. Kompositionen består av en mängd personer, av vilka man i de flesta fall bara ser huvudet. De är så tätt placerade att man inte får någon uppfattning av resten av rummet, miljön eller bakgrunden. Färgerna utgörs nästan uteslutande av rött, vitt, blått och brunt.

I mitten ser man Jesus gå, med nedslagen blick, bärande på sitt kors och krönt med törnekronan. Bakom honom skymtar Simon som hjälper Jesus att bära korset. Runt om Jesus går folk med förvridna ansikten, flera tycks håna Jesus och situationen. I Nya Testamentet står det om de romerska soldaterna som hånar Jesus på väg till korsfästelsen, och i bilden ser man en man med rustning och sköldar. Nere till vänster ser man Veronica med svetteduken. När Jesus var på väg till Golgata med sitt kors mötte han Veronica som torkade hans panna med sin svetteduk (sudarium), och då uppstod en avbild av hans ansikte på duken, vilket syns här. Jesus och Veronica sticker ut genom att de inte är förvridna – de ser fromma och introverta ut, de blickar neråt och har vänt sig inåt till skillnad från de andra i bilden som tittar på, pratar med och riktar sig mot varandra. Simon, korset, Jesus och mannen nere i högra hörnet bildar en diagonal som överkorsas av en stigande diagonal utgjord av en gråaktig man uppe till höger, Veronica och svetteduken. Tillsammans bildar de således ett symmetriskt kryss och ger en balans i en bild vars motiv är oroligt med ett myller av tätt placerade ansikten.

Intressant är att trots att ”huvudhändelsen” i bilden är Jesus och hans kors så är det inte honom som de flesta i bilden tittar på. De har riktat blicken mot andra i folkmängden eller rakt fram eller på varandra, medan de hånar och skrattar. Kanske är de egentligen inte intresserade av händelsen i sig, utan ser den bara som en ursäkt att få ge utlopp för ett häcklande utan repressalier. Temat i bilden är den klassiska motsättningen det onda och det goda. Det onda i bilden är de som avbildas fult och förvridet, vilket blir en tydlig kontrast mot den mer harmoniska avbildningen av Jesus och Veronica. Dum är ful, snäll är fin. Svårare än så behöver det inte vara i Boschland. Jesus och Veronica påverkas inte av oron och den pressade stämningen i bilden då de vänder sig inåt, något som illustreras av de slutna ögonen, och verkar finna något slags yogaartat lugn.

På den översta nivån, näst längst till höger, ser vi en man, mycket blek och grå och med tunt skägg, som även han ser ut att bli hånad. En del identifierar den gråtonade mannen i övre högra hörnet och den tandlöse mannen i nedre högra hörnet som den gode respektive den onde förbrytaren som korsfästes samtidigt som Jesus. Jag har istället en teori om att det skulle kunna vara Petrus respektive Judas.

Den grå ansiktsfärgen kan vara ett sätt för Bosch att avbilda mannens ånger, vilket visserligen skulle passa in för en identifiering av mannen som tjuv, men även Petrus. NT säger Jesus att Petrus ska förneka honom tre gånger innan tuppen har galt två gånger. Strax innan domen och korsfästelsen frågar folk Petrus om det inte är han hänger med Jesus, men han förnekar detta gång på gång. När han sen minns vad Jesus sagt, och att han just har gjort vad Jesus förutspått så brister han i gråt av ånger och skuld. Två av de förvridna ansiktena vänder sig mot honom, en hänger dessutom med armen runt Petrus axel och pekar fingret åt honom, medan Petrus ser besvärad ut. Det kan föreställa en av dem som, lite retfullt, frågar om det inte är han som är Petrus, och vi får här se Petrus som skruvar lite besvärat på sig och förnekar detta. Han är således inte lika fint avbildad som Jesus och Veronica, eftersom han inte är lika god som dem, men inte heller lika grotesk som många andra i bilden.

Om man sedan ser till mannen längst ner till höger så är det en något förvriden man som ser ut att bli hånad av några andra. De skrattar åt honom, en av dem har en hand på hans axel och en annan tar tag i bandet runt mannens hals. Jag har tolkat den ilskne mannen som Judas, han som förrådde Jesus genom att utelämna honom till översteprästerna, med en kyss på Jesus kind (därav ordet Judaskyss) talade Judas om vem Jesus var och lät honom bli gripen. För detta fick han trettio silvermynt. I Matt 27:3-5 kan man läsa att sedan Jesus dom fallit ångrade Judas sig och försökte att betala tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna, något de inte var intresserade av. Judas fick så dåligt samvete och blev så skuldmedveten att han slängde iväg pengarna och tog sedan livet av sig genom hängning. Om man ser till bandet kring mannens hals så är det ett rep, något som kan vara en fingervisning för betraktaren om vad som händer sedan. Min tolkning är att hans vredgade ansiktsuttryck skvallrar om frustrationen och ilskan, och skammen, han känner av att inte kunna rätta till det han har gjort.

Petrus skuldmedvetenhet och Judas självmord äger (i NT) rum innan Jesus börjar gå med sitt kors, så med min tolkning blir det visserligen en kronologisk anomali, men man kan kanske tänka sig att Bosch inte fokuserade på en linjär kronologisk avbildning, på samma sätt som uppfattningen av rummet i bilden inte är helt självklar. Det skulle kunna handla om en s k simultansuccession där man avbildar olika förlopp och händelser i samma scen, genom att inte ta hänsyn till kronologin i händelseförloppet och inflika Petrus och Judas i bilden blir det ett sätt att redovisa en mellannivå till gott och ont; Petrus och Judas är inte alldeles reko eftersom de förrått Jesus, men inte heller helt dumma då de ångrar sig efteråt. Således avbildas de inte lika förvridet som häcklarna men inte heller lika fint som Jesus och Veronica.

 

Så! Tack för idag!